DIBS kortbetalning

Nyheter RSS för Nyheter

GDPR

2018-06-06

Avhandling om sömn och promenad

Slutsats: En enkel fysisk aktivitets intervention baserad på stegräknare ökade effektivt steg/dag och förbättrade sömnkvaliteten hos tonåringar. Detta har viktiga implikationer för folkhälsa då denna kostnadseffektiva åtgärd lätt kan inkorporeras i skolans läroplan.
2017-09-15

FORM & HÄLSA - steget till ett friskare liv
Vi vill inspirera människors medvetande till god hälsa och ökat välbefinnande samt bidra till ett friskare samhälle genom hälsofrämjande aktiviteter.

FORM & HÄLSA
erbjuder hälsoutvecklande tjänster till företag, organisationer samt privatpersoner.

FORM & HÄLSA
vill ge begreppet friskvård en bredare innebörd genom, Fysiskt, Socialt, Mentalt och Andligt välbehag, där begreppen Kost, Motion, Avslappning, Återhämtning, Vila, Reflektion, Sömn, Stresshantering och inte minst Arbetsglädje kommer att ge hälsoförändringar och förbättringseffekter i vardagen. www.formochhalsa.se

 

Yamax rekommenderas

yamax

Världsledande stegräknare