DIBS kortbetalning

Nyheter RSS för Nyheter

GDPR

2018-06-06

Avhandling om sömn och promenad

Slutsats: En enkel fysisk aktivitets intervention baserad på stegräknare ökade effektivt steg/dag och förbättrade sömnkvaliteten hos tonåringar. Detta har viktiga implikationer för folkhälsa då denna kostnadseffektiva åtgärd lätt kan inkorporeras i skolans läroplan.
2017-09-15

Forskarnas första val

Yamax LS2000 och LS7000 är forskarnas Golden Standard stegräknare. Den man testar andra stegräknare mot. Yamax stegräknare har den unika "SW Movement" mekanismen som är tillräckligt känslig för att registrera alla steg men också för att diskriminera bort ofrivilliga registreringar vid normalt buss, tåg och bilåkande.

Av de ca 600 internationellt publicerade vetenskapliga artiklar som använt stegräknare har ca 85-90 % använt Yamax SW serien (i Skandinavien Keep Walking LS 2000/7000). Källa: Pub Med.

I övriga artiklar där mätartyp uppgivits har NL, Tanita, Omron använts.

Ingen internationellt publicerad forskning finns som använt mätare av typerna Silva, Techtrail, Asaklitt, Findus, MacDonald, Tappa eller de övriga på svenska marknaden av okänt ursprung.

En jämförelse mellan Kellogs stegräknare och Yamax finns här Evaluation of quality of commercial pedometers Tudor Locke et al

Ett examensarbete på Karolinska Institutet har undersökt fem modeller som är vanliga på den svenska marknaden bland annat i sportbutikerna, på apoteket och i olika stegtävlingar för företag. Jämfört med vår LS2000 så var medelvärdesavvikelsen uipp till 30%. I enskilda fall var avvikelsen således betydligt större.

Stegräknare av mindre god kvalitet innehåller filterfunktion som filtrerar bort steg de första stegen i en stegsekvens. Vanligtvis har vi ingen som helst aning om hur många steg under dagen som filtreras bort på detta sätt. Forskarna rekommenderar givetvis inte filterfunktion.

Gör som forskarna - använd Yamax/KeepWalking. Keep Walking - bryggan mellan forskning och praktik

Yamax rekommenderas

yamax

Världsledande stegräknare