DIBS kortbetalning

Nyheter RSS för Nyheter

GDPR

2018-06-06

Avhandling om sömn och promenad

Slutsats: En enkel fysisk aktivitets intervention baserad på stegräknare ökade effektivt steg/dag och förbättrade sömnkvaliteten hos tonåringar. Detta har viktiga implikationer för folkhälsa då denna kostnadseffektiva åtgärd lätt kan inkorporeras i skolans läroplan.
2017-09-15

Friskvård

För över tio år sedan kom The Surgeon Generals Report. Forskarna blev då överens om att vår vardagsaktivitet ger betydande hälsovinster. Vi talar om friskfaktorer som bidrar till god hälsa.

Fysisk aktivitet är en av de starkaste friskfaktorerna. Denna aktivitet förebygger eller är ett led i behandling av ett trettiotal sjukdomar (Fyss).

Fysisk aktivitet är rörelse - all rörelse räknas (ref Casparsen 1985)

Rekommendationer för fysisk aktivtet

Rekommendationer för fysisk aktivitet En lång rad länder och organisationer har anslutit sig till dessa generella rekommendationer, bla Svenska läkarsällskapet. Rekommendationerna gäller friska vuxna.

• Daglig aktivitet är viktig, och all rörelse räknas.

• Aktiviteten ska vara måttlig, exempelvis rask promenad.

• 30 minuter ackumulerad tid per dag - man kan alltså summera kortare pass.

Källa: Stegräknarboken > av Anders Raustorp

Yamax rekommenderas

yamax

Världsledande stegräknare