DIBS kortbetalning

Nyheter RSS för Nyheter

GDPR

2018-06-06

Avhandling om sömn och promenad

Slutsats: En enkel fysisk aktivitets intervention baserad på stegräknare ökade effektivt steg/dag och förbättrade sömnkvaliteten hos tonåringar. Detta har viktiga implikationer för folkhälsa då denna kostnadseffektiva åtgärd lätt kan inkorporeras i skolans läroplan.
2017-09-15

 

Konsult inom personalutveckling/ HR

Fortfarande, efter snart 30 års arbete med människan ”mitt i livet” fascineras jag över av hur kul det är att jobba och undervisa utifrån helhetssynen på människa och arbetsliv.
Jag driver KeepWalking Scandinavia AB och KeepWalking Consulting AB. Två inriktningar inom fysisk och psykisk hälsa.
Min karriär i korta drag är att jag genom åren har löpande uppdrag inom avancerade områden gällande handledning, rådgivning, ledarskap, organisation och utbildning.

 

Områden

Personal och chefshandledning

 Gruppdynamik

 Konflikthantering

 Krishantering

 Säkerhetsfrågor på arbetsplatsen, APO, MTO

 Samtalsmetodik

 Företagsetik

 Forskningsetik

 

Yamax rekommenderas

yamax

Världsledande stegräknare