DIBS kortbetalning

Nyheter RSS för Nyheter

GDPR

2018-06-06

Avhandling om sömn och promenad

Slutsats: En enkel fysisk aktivitets intervention baserad på stegräknare ökade effektivt steg/dag och förbättrade sömnkvaliteten hos tonåringar. Detta har viktiga implikationer för folkhälsa då denna kostnadseffektiva åtgärd lätt kan inkorporeras i skolans läroplan.
2017-09-15

 

Mina tjänster

Genom min utbildningsbakgrund och praktiska erfarenhet så har jag under många år arbetat med människor i olika livssituationer och miljöer. Processinriktad handledning med arbetsgrupper och chefer samt rådgivning och organsationsutveckling är områden jag är anlitad inom.

 

Jämställdhetsfrågor på arbetsplatsen

Vad gör vi när:

-vi behöver skriva en jämställdhetspolicy?

-vi ska hitta ett naturligt sätt att hålla dessa frågor aktuella?

-vi ska få med personalen i processen?

 

Grupphandledning på arbetsplatsen

Vad gör vi när:

- vi behöver hitta nya arbetssätt i en omorganisation?

- grupp och individ behöver hitta arbetsglädje och struktur?

- gruppen behöver bli en grupp med gemensamma mål?

- vi främst ser våra hinder istället för våra tillgångar?

- vi behöver få ny input och inspiration?

 

Konflikt på arbetsplatsen

Vad gör ni när:

- det dyker upp konflikter som ingen vill ta i?

- ledaren uppfattas som en del av problemet?

- en i gruppen uppfattas som en del av problemet?

- läget är låst, "oskrivna lagar" styr, det är svårt att ändra och förnya?

- man behöver hitta ett öppet och ärligt arbetsklimat?

 

Säkerhetskultur på arbetsplatsen

Vad gör vi när:

- man behöver lägga upp en plan för människa-teknik-organisation(MTO)?
 
- man behöver utarbeta och genomföra en APO (arbetsplatsobservation)?
 
- vi ska få en överblick av hur det fungerar och vilka förbättringar som bör göras?
 
- ledning och chefer förväntas möta personals önskan om att "vara mer synliga"?
 
- det ska utformas riktlinjer för personligt bemötande som påverkar hur vi agerar och tolkar riskfyllda situationer?
 

 

Etik/bemötande på arbetsplatsen

Vad gör ni när:

- man behöver en grundläggande utbildning i etik?

- regler börjar bändas?

- man behöver utforma yrkesetiska regler för arbetsplatsen?

- moralen på arbetsplatsen börjar urholkas?
- man ska tala om människosyn och värderingar?

 

Krishantering på arbetsplatsen

Vad gör ni när:

- man behöver trösta en kollega eller hjälpa till att hitta lösningar?

- någon plötsligt dör eller förolyckas på arbetsplatsen?

- man ska förmedla tröst i en tröstlös situation?

- man ska tala om de riktigt svåra frågorna?

- ni behöver bygga rutiner för krishantering?

Yamax rekommenderas

yamax

Världsledande stegräknare