DIBS kortbetalning

Nyheter RSS för Nyheter

GDPR

2018-06-06

Avhandling om sömn och promenad

Slutsats: En enkel fysisk aktivitets intervention baserad på stegräknare ökade effektivt steg/dag och förbättrade sömnkvaliteten hos tonåringar. Detta har viktiga implikationer för folkhälsa då denna kostnadseffektiva åtgärd lätt kan inkorporeras i skolans läroplan.
2017-09-15

Exempel på uppdrag

 

- Grupphandledning; när man behöver komma vidare med nya rutiner och riktlinjer.

- Chefshandledning; där man behöver tydliggöra ledarrollen och se över arbete- och arbetssituation.

- Säkerhetskulturfrågor inom kärnteknisk verksamhet. APO, MTO.

- Internationella relationer i hjälparbete och ledarskap.

- Konflikter på arbetsplatsen. Pressade arbetssituationer framkallar en dålig arbetsmiljö.

- Samtal/coachning.

- Fysisk och psykisk hälsa. Hjälp att samband i hur vi påverkas i sammanhang vi inte kan påverka.

 

Exempel på kunder:


OKG Oskarshamns Kärnkraftsverk

SKB Svensk Kärnbränslehantering AB
 
TRR Trygghetsrådet
 
IUC Indistiellt Utvecklings Centrum
 
Universitet och Högskolor

Landsting
 
Kalmar kommun

Mönsterås kommun

Oskarshamn kommun

Nybro kommun

Uppsala kommun

Stockholms kommun
 

Sveriges Kvinnojourer och Brottsofferjourer

Yamax rekommenderas

yamax

Världsledande stegräknare