DIBS kortbetalning

Nyheter RSS för Nyheter

GDPR

2018-06-06

Avhandling om sömn och promenad

Slutsats: En enkel fysisk aktivitets intervention baserad på stegräknare ökade effektivt steg/dag och förbättrade sömnkvaliteten hos tonåringar. Detta har viktiga implikationer för folkhälsa då denna kostnadseffektiva åtgärd lätt kan inkorporeras i skolans läroplan.
2017-09-15

Avhandling om sömn och promenad

Ny avhandling om stegräkning

Den 17 juni disputerade Brini Baldursdottir på Sahlgrenska Akademin på en avhandling med titeln:
Physical activity and well-being among adolescents. A public health perspective.

Syftet var att undersöka den effekt en intervention med stegräknare + dagbok har på 15-16 åriga ungdomars fysiska aktivitetsnivå och upplevda sömnkvalitet.
En av studierna undersökte vidare skillnaderna i fysisk aktivitet om Yamax/KeepWalking CW700 stegräknare + dagbok användes i interventionen eller om enbart Yamax/KeepWalking CW700 stegräknare användes.
Resultat: Interventionen var effektiv och ökade såväl den fysiska aktivitetsnivån (effect size 1,4 ) som den upplevda sömnkvaliteten. Den randomiserade kontrollerade studien visade att stegräknare ensamt hade störst effekt jämfört med stegräknare + dagbok.

Yamax rekommenderas

yamax

Världsledande stegräknare