DIBS kortbetalning

Nyheter RSS för Nyheter

GDPR

2018-06-06

Avhandling om sömn och promenad

Slutsats: En enkel fysisk aktivitets intervention baserad på stegräknare ökade effektivt steg/dag och förbättrade sömnkvaliteten hos tonåringar. Detta har viktiga implikationer för folkhälsa då denna kostnadseffektiva åtgärd lätt kan inkorporeras i skolans läroplan.
2017-09-15

Diabets forskning

Evidensbaserad stegräkning - Ny forskning

Grad av fysisk aktivitet mätt med stegräknare (Yamax SW /Keep Walking LS 2000) hade samband med inte bara mindre bukfetma men också med minskade inflammations markörer liksom lägre arteriell styvhet hos personer med typ II diabetes.

Forskare vid Linköpings Universitet har undersökt effekter av ökad fysisk aktivitet på metabola markörer hos personer med typ II diabetes.


Syfte. Att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet mätt med stegräknare och mätning av fetma, inflammationsmarkörer och arteriell styvhet hos personer med typ II diabetes.
Metod. 224 personer (103 kvinnor) i åldern 54-66 bar stegräknaren Yamax SW/Keep Walking LS 2000 i tre på varandra följande dagar. Beroende på nivå av fysisk aktivitet klassades de i fyra grupper; <5000 steg/dag, 5000-7499 steg/dag, 7500-9999 steg/dag och > 10000 steg/dag. Lipidnivåer, HbA1c, inflammationsmarkörer C-reaktivt protein och interleukin-6 mättes liksom blodtryck och pulsvågshastighet och vikt och längd.
Resultat. I genomsnitt togs 7683 steg/dag. Personer med högre antal steg/dag hade lägre BMI (28.8 vs. 31.5 kg/m2, P < 0.001), midjeomfång (101.7 vs. 108.0 cm, P < 0.001), lägre nivåer av C-reaktivt protein (1.6 vs. 2.6 mg/l, P = 0.007), lägre nivåer av interleukin-6 (1.9 vs. 3.8 pg ml, P < 0.001) och lägre pulsvågshastighet (10.2 vs. 11.0 m/s, P = 0.009) jämfört med mindre fysiskt aktiva personer.
Sammanfattning. Grad av fysisk aktivitet mätt med stegräknare (Yamax SW /Keep Walking LS2000) hade samband med inte bara mindre bukfetma men också med minskade inflammations markörer liksom lägre arteriell styvhet hos personer med typ II diabetes.

P. Jennersjö, J. Ludvigsson, T. Länne, F. H. Nystrom, J. Ernerudh och C. J. Östgren. Pedometer-determined physical activity is linked to low systemic inflammation and low arterial stiffness in Type 2 diabetes. Diabet Med 2012. doi: 10.1111/j.1464-5491.2012.03621.x

Yamax rekommenderas

yamax

Världsledande stegräknare