DIBS kortbetalning

Nyheter RSS för Nyheter

GDPR

2018-06-06

Avhandling om sömn och promenad

Slutsats: En enkel fysisk aktivitets intervention baserad på stegräknare ökade effektivt steg/dag och förbättrade sömnkvaliteten hos tonåringar. Detta har viktiga implikationer för folkhälsa då denna kostnadseffektiva åtgärd lätt kan inkorporeras i skolans läroplan.
2017-09-15

Internationellt uppmärksammad studie från Karolinska Institutet

I en studie från Karolinska Institutet mättes fysisk aktivitet med accelerometers på 851 personer. Min/dag i stillasittande, i lätt fysisk aktivitet och i minst måttligt intensiv aktivitet registrerades. Personerna följdes upp efter 15 år, då man kopplade fysisk aktivitetsnivå vid start med risk för dödlighet av; all orsak, av hjärt-kärlsjukdom och av cancer. Studien fastställer det starka omvända orsakssambandet mellan tid spenderad i minst måttlig fysisk aktivitet och dödlighet. Men studie rönte stor internationell uppmärksamhet för att den visade även den lätta fysiska aktivitetens stora skyddande effekt på dödlighet i hjärtkärlsjukdom. Att samla steg ger skydd. Mer är bättre än lite.

Accelerometer-measured sedentary time and physical activity—A 15
year follow-up of mortality in a Swedish population-based cohort
Ing-Mari Dohrn, Michael Sjöström, Lydia Kwak, Pekka Oja, Maria Hagströmer

Journal of Science and Medicine in Sport (in press)

Yamax rekommenderas

yamax

Världsledande stegräknare