DIBS kortbetalning

Nyheter RSS för Nyheter

GDPR

2018-06-06

Avhandling om sömn och promenad

Slutsats: En enkel fysisk aktivitets intervention baserad på stegräknare ökade effektivt steg/dag och förbättrade sömnkvaliteten hos tonåringar. Detta har viktiga implikationer för folkhälsa då denna kostnadseffektiva åtgärd lätt kan inkorporeras i skolans läroplan.
2017-09-15

Lancet skriver om evidens

Stegräkning i Lancet

I en serie artiklar i den välrenommerade vetenskapliga tidsskriften Lancet 2012 belyses de positiva hälsoeffekterna av fysisk aktivitet. En av artiklarna ”Evidence based intervention in physical activity: lessons around the world ” granskar strategier för att få människor att öka sin fysiska aktivitet. Arbete med evidens baserad stegräkning har här visat sig ha bäst effekt.

Heath GW, Parra DC, Sarmiento OL, Owen N, Goenka S, Montes F, Brownson RG. ”Evidence based intervention in physical activity: lessons around the world ” Lancet 2012: 380 (938) 272-81

Yamax rekommenderas

yamax

Världsledande stegräknare