DIBS kortbetalning

Nyheter RSS för Nyheter

GDPR

2018-06-06

Avhandling om sömn och promenad

Slutsats: En enkel fysisk aktivitets intervention baserad på stegräknare ökade effektivt steg/dag och förbättrade sömnkvaliteten hos tonåringar. Detta har viktiga implikationer för folkhälsa då denna kostnadseffektiva åtgärd lätt kan inkorporeras i skolans läroplan.
2017-09-15

Ny forskning: Metabola syndromet

Går du 6000 steg per dag istället för 4000 steg per dag minskar risken för metabola syndromet med 10 %.

Accelerometer determined Steps per day and Metabolic Syndrome
S et al Am J Prev Med 2010 ; 38: 574-582


Bakgrund:
Metabola syndromet är ett tillstånd som innefattar 4 individuella riskfaktorer; höga nivåer av LDL-kolesterol, låga värden av HDL kolesterol, förhöjt blodtryck, övervikt/fetma samt förhöjt fasteglukos. Genom en statistisk procedur kan accelerometer steg jämföras med Yamax steg.
Metod:
På 1446 individer varav en tredjedel hade metabola syndromet jämfördes steg per dag nivåer.
Logistisk regression utfördes för att beräkna oddset (risken) att lida av metabola syndromet vid olika nivåer av steg per dag.
Resultat:
För varje 1000 steg per dag minskar risken att lida av metabola syndromet med 10%. Vuxna som upprätthåller en fysisk aktiv livsstil genom fler steg per dag har lägre förekomst av metabola syndromet och dess individuella riskfaktorer.

Yamax rekommenderas

yamax

Världsledande stegräknare