DIBS kortbetalning

Nyheter RSS för Nyheter

GDPR

2018-06-06

Avhandling om sömn och promenad

Slutsats: En enkel fysisk aktivitets intervention baserad på stegräknare ökade effektivt steg/dag och förbättrade sömnkvaliteten hos tonåringar. Detta har viktiga implikationer för folkhälsa då denna kostnadseffektiva åtgärd lätt kan inkorporeras i skolans läroplan.
2017-09-15

NYA STEGREKOMMENDATIONER !

NYA STEGREKOMMENDATIONER SATTA MED LS2000!
Genom ett samarbete har 14 forskare från USA, Australien, Canada, Frankrike samt Sverige etablerat preliminära riktlinjer för hur många steg per dag man bör samla ihop för viktkontroll.

– Vi har tagit fram rekommendationer i olika åldersgrupper men har starkare material på kvinnosidan, säger Anders Raustorp Högskolan i Kalmar, som är en av initiativtagarna till studien och ansvarig för den svenska delen. För kvinnor upp till 50 år och för männen räcker inte 10 000 steg för viktkontroll.
Forskarna har använt samma stegräknare, Yamax/KeepWalking LS2000, och identisk metod i de olika länderna för mätning av Body Mass Index (BMI). 3127 friska vuxna individer, 18-94 år med en snittålder på 47 år, varav 976 män, har deltagit i studien. Tidigare har gruppen publicerat rekommendationer för barn 6-12 år där flickor bör samla ihop 12000 och pojkar 15000 ”Yamaxsteg” per dag.

Anders Raustorp har gjort en pionjärinsats då det gällt att introducera stegräknaren i svensk forskning och svenskt folkhälsoarbete. En uppmärksammad studie tidigare i höst visade att om man sätter mål och använder dagbok för successiv stegring så ökar man sin fysiska aktivitet med 27 % under en
fyra månaders period jämfört med kontrollgrupperna. Att sätta mål är alltså nyckeln till framgång.

Målen baseras på rekommendationer framtagna med högkvalitativa stegräknare. Anders Raustorp betonar vikten av att använda validitetstestade stegräknare utan filterfunktion. Viktigt att komma ihåg är att mer forskning behövs för att preliminära rekommendationer ska anses vara definitiva.

Resultat – Steg per dag-rekommendationer för viktkontroll*

Ålder Kvinnor
18-40 12 000 steg per dag
40-50 11 000
50-60 10 000
60- 8 000

Ålder Män
18-50 12 000
50- 11 000
Baserat på Yamax/KeepWalking LS2000
Högskolan i Kalmar
391 82 Kalmar
Karin Ekebjär, Informatör
tel: 0480-44 60 30,
mobil: 0709-229435
karin.ekebjar@hik.se
www.hik.se
Kalmar 2008-01-07

*Tabellen visar de nya steg per dag-rekommendationerna för viktkontroll enligt:
BMI – referenced cut-points for pedometer – determined steps/day in adults. Tudor-Locke, Bassett Jr, Rutherford, Ainsworth, Chan, Crocteau, Giles-Corti, Le Masurier, Moreau, Mrozek, Oppert, Raustorp, Strath, Thompson, Whitt-Glover, Wilde, Wojicik. Journal of Physical Activity and
Health 2008 (5) Suppl 1. S126-S139.

Yamax rekommenderas

yamax

Världsledande stegräknare