DIBS kortbetalning

Nyheter RSS för Nyheter

GDPR

2018-06-06

Avhandling om sömn och promenad

Slutsats: En enkel fysisk aktivitets intervention baserad på stegräknare ökade effektivt steg/dag och förbättrade sömnkvaliteten hos tonåringar. Detta har viktiga implikationer för folkhälsa då denna kostnadseffektiva åtgärd lätt kan inkorporeras i skolans läroplan.
2017-09-15

Nyhetsbrev augusti

                                                              

    

         
  
    
    Varje steg räknas
   

    För 20 år sedan förändrades bilden av hur vi bör vara fysiskt aktiva för att få hälsovinster. Tidigare fokus på prestationsutveckling och hård träning kompletterades med kunskapen om vardagsaktivitetens betydelse för     hälsa och ledde till en acceptens av fysisk aktivitet inom hälso- och sjukvården. Det har i Sverige lett till Fysisk aktivitet på recept, till Friskvårdsbidrag till anställda, en explosion i utveckling av diverse träningsmetoder. Men svenska folkets fysiska aktivitets nivå har inte ökat.
   
    Månadens nyhetsbrev från Keep Walking lyfter fram en artikel i US National Physical Activity Plan där Dr Ken Powell beskriver varför vuxna människor trots ytterligare två decenniers ökade kunskapsmängd om inte köper ”the best buy”. Läs hela artikeln här.
   

    Förutom kulturella aspekter där hälso och sjukvården fortfarande satsar endast en bråkdel av resurserna på förebyggande insatser och samhällsutvecklingen som bygger bort fysisk aktivitet ur människors liv så menar Powell att vi fått folk att tro att endast om en viss intensitetströskel uppnås (läs 150 min minst måttlig aktivitetsnivå) så får vi hälsovinster. Resultatet av detta är att de som behöver fysisk aktivitet mest – de minst aktiva - tror att de måste ta i mer än de gjort på många år och detta måste de göra i 150 minuter i veckan innan de kan få hälsovinster överhuvudtaget. Och om denna omöjliga uppgift ändå utförs så kommer vinsterna efter 20-30 år.
   
    Verksamma inom friskvård och hälso- och sjukvården har en utmaning i att förklara att ”mer är bättre än lite” och ”lite är bättre än ingenting”. Viktigt är också att kommunicera att man känner sig bättre, sover bättre och får mer energi redan omedelbart efter en fysisk aktivitet och att det psykiska mående påverkas positivt.
    
    Från dag 1 har Keep Walkings evidensbaserade koncept varit att varje steg räknas och det enklaste och mest effektiva för en inaktiv person att varaktigt öka sin fysiska aktivitetsnivå har visats vara att med     stegräkning öka sin vardagsaktivitet.   

Yamax rekommenderas

yamax

Världsledande stegräknare