DIBS kortbetalning

Nyheter RSS för Nyheter

GDPR

2018-06-06

Avhandling om sömn och promenad

Slutsats: En enkel fysisk aktivitets intervention baserad på stegräknare ökade effektivt steg/dag och förbättrade sömnkvaliteten hos tonåringar. Detta har viktiga implikationer för folkhälsa då denna kostnadseffektiva åtgärd lätt kan inkorporeras i skolans läroplan.
2017-09-15

Nyhetsbrev juli


Vart tredje år samlas världens ledande forskare inom fysisk aktivitet. I år hölls ICAMPAM konferensen i Limeric på Irland. Vi bad Docent Anders Raustorp Göteborgs Universitet rapportera från konferensen.

Först är det intressant att konstatera att steg blivit ett vedertaget sätt att mäta fysisk aktivitet. Idag även med aktivitetsarmband och smartphones. Inom området Stegräknare råder idag consensus om standarad pedometer där Yamax SW200 dvs. Keep Walking LS2000 gäller som kriterie stegräknare.

Mer kontroversiell är situationen för sk. Accelerometrar där utvecklingen skapar frågetecken kring hur man egentligen mäter (och har mätt) intensitet. Olika mätperioder (epochs), brytpunkter (cut-points) placering (höft eller som armband) och den snabba produktutvecklingen skapar problem vid jämförande och longitudinella studier.

Smartphones blir alltmer avancerade. Här är problemet bärtiden. Vi har inte alltid vår smartphone på kroppen och missar på så sätt mycket vardagsaktivitet ffa. i hemmet.
Aktivitetsarmband (consumer devices) är lovande instrument för aktivitetsmätning. Dock är de ännu för opålitliga i renodlade forskningssammanhang. Detta då den sk intra reliabiliteten är för varierande enligt nestorn i aktivitetsmätning Patty Freedson University of Massachusetts avslutar Anders.

Då steg är resultatet man söker och arbetar med så är KeepWalkings evidensbaserade stegdagbok användbar. Detta oavsett om du har en stegräknare ett aktivitetsarmband eller en smartphone.
Läs om Stegdagboken på www.stegdagboken.se

Kom igång i sommar!

Yamax rekommenderas

yamax

Världsledande stegräknare