DIBS kortbetalning

Nyheter RSS för Nyheter

GDPR

2018-06-06

Avhandling om sömn och promenad

Slutsats: En enkel fysisk aktivitets intervention baserad på stegräknare ökade effektivt steg/dag och förbättrade sömnkvaliteten hos tonåringar. Detta har viktiga implikationer för folkhälsa då denna kostnadseffektiva åtgärd lätt kan inkorporeras i skolans läroplan.
2017-09-15

Nyhetsbrev september

Syftet med studien var att hos medelålders personer i åldern 54-66 år med diabetes Typ II undersöka sambandet mellan nivån av fysisk aktivitet vid baseline och förändring i pulsvågshastighet över en fyraårsperiod.

Författarna analyserade 135 män och 53 kvinnor. Fysisk aktivitet mättes med stegräknare Yamax SW-200/ Keep Walking LS2000 under tre på varandra följande dagar och fysisk aktivitetsnivå vid baseline klassades i fyra grupper: < 5000 steg/dag, 5000-7499 steg/dag, 7500-9999 steg/dag och > 10000  steg/dag. Pulsvågshastighet mättes med applanations tonometri över hals- och lårartär vid baseline och efter fyra år.

Genomsnittligt antal steg per dag var 8022 + 3765.  Deltagarna med lägst nivå av fysisk aktivitet hade en mer uttalad ökning av hastighetsförändring jämfört med gruppen som hade högst fysisk aktivitet vid baseline. När förändring av pulsvågshastighet analyserades som en kontinuerlig variabel och justerades för kön, ålder, tid med diabetessjukdom och HbA1c, BMI, systoliskt blodtryck, pulsvågshastighet vid baseline, användande av beta blockerare, statin, arbetslöshet, rökning och diabetesmedicinering så var antal steg vid baseline signifikant associerat med mindre brant ökning av förändring i pulsvågs hastighet (p = 0,005). Varje 1000 extra steg vid baseline medförde en lägre ökning av förändring av pulsvågshastigheten motsvarande 0,013 m/s.

Slutsatsen är att en högre nivå av fysisk aktivitet (fler steg) var associerat med långsammare progression av arteriell stiffness sett över en fyraårs period hos medelålders diabetiker.

Jennersjö P, Ludvigsson J, Länne T, Nystrom FH, Östgren CJ. Pedometer-determined physical activity level and change in arterial stiffness in Type 2 diabetes over 4 years.  Diabet Med. 2015 Jul 30. doi: 10.1111/dme.12873. 

<b>KeepWalking kommenterar: Studien ger stöd för de förväntade steg per dag nivåer för diabetes typ II som är inbyggda i stegdagboken.se

Yamax rekommenderas

yamax

Världsledande stegräknare