DIBS kortbetalning

Nyheter RSS för Nyheter

GDPR

2018-06-06

Avhandling om sömn och promenad

Slutsats: En enkel fysisk aktivitets intervention baserad på stegräknare ökade effektivt steg/dag och förbättrade sömnkvaliteten hos tonåringar. Detta har viktiga implikationer för folkhälsa då denna kostnadseffektiva åtgärd lätt kan inkorporeras i skolans läroplan.
2017-09-15

Stark kritik av stegräknare med låg kvalitet (silva) Br J Sports Med

Abstract som publicerats på Pub Med
British Journal of Sports Medicine online maj 2009-06-08

"Evaluation of a commercially available pedometer used to promote physical activity as part of a national programme".
Clemes SA, O´Connell S, Rogan LM, Griffiths PL

Studien jämförde precisionen på Silva stegräknare som använts i Step O Meter programmet i England.

I laboratoriemiljö jämgördes steg på Silva stegräknare med de verkliga stegen (räknade för hand).
I en free living miljö bar försökspersonerna en stegräknare av typen NL 1000 (som visat sig klara Yamax kriterier) och en Silva samt en accelerometer av typen Actigraph under en dag.
Steg som registrerades av Silva och NL1000 jämfördes med Actigraph. Felprocenten jämfördes hos normalvikltiga, överviltiga och hos obesa.
Felprocent hos NL Yamax var 9% och hos Silva 36.3%. Signifikant skillnad i felprocent på Silva befanns förekomma i alla BMI grupper; normalviktiga 21% överviktiga 40% och fetma 59,2%.
Sammanfattning: Silva stegräknare är oacceptabelt inkorrekta för att främja fysisk aktivitet speciellt hos överviktiga och obesa. Stegräknare är ett utmärkt hjälpmedel men användandet av inexakta, icke validerade stegräknare rekommenderas inte eftersom detta riskerar att leda till frustration hos användarna, låg följsamhet till interventionen, ge motsatt effekt och avog inställning till stegräknare som metod och därmed påverkar kommande hälsosatsningar.

OBJECTIVE: To assess the accuracy of a pedometer (manufactured by Silva) currently being used as part of a national programme to promote physical activity in the UK. METHODS: Laboratory study: 68 participants (age 19.2+/-2.7 years, BMI 22.5+/-3.3 kg/m(2)) wore 2 Silva pedometers (over the right and left hips) whilst walking on a motorised treadmill at 2, 2.5, 3, 3.5 and 4mph. Pedometer step counts were compared with actual steps counted. Free-living study: 134 participants (age 36.4+/-18.1 years, BMI 26.3+/-5.1 kg/m(2)) wore one Silva pedometer, one New-Lifestyles NL-1000 pedometer and an ActiGraph GT1M accelerometer (the criterion) during waking hours for one day. Step counts registered by the Silva and NL-1000 pedometers were compared to ActiGraph step counts. Percent error of the pedometers were compared across normal-weight (n=58), overweight (n=45) and obese (n=31) participants. RESULTS: Laboratory study: Across the speeds tested percent error in steps ranged from 6.7 (4mph) - 46.9% (2mph). Free-living study: Overall percent errors of the Silva and NL-1000 pedometers relative to the criterion were 36.3% and 9% respectively. Significant differences in percent error of the Silva pedometer were observed across BMI groups (normal-weight 21%, overweight 40.2%, obese 59.2%, P<0.001).
CONCLUSION: The findings suggest the Silva pedometer is unacceptably inaccurate for activity promotion purposes particularly in overweight and obese adults. Pedometers are an excellent tool for activity promotion however the use of inexpensive, untested pedometers is not recommended as they will lead to user frustration, low intervention compliance, and adverse reaction to the instrument, potentially impacting future public health campaigns.

Yamax rekommenderas

yamax

Världsledande stegräknare