DIBS kortbetalning

Nyheter RSS för Nyheter

GDPR

2018-06-06

Avhandling om sömn och promenad

Slutsats: En enkel fysisk aktivitets intervention baserad på stegräknare ökade effektivt steg/dag och förbättrade sömnkvaliteten hos tonåringar. Detta har viktiga implikationer för folkhälsa då denna kostnadseffektiva åtgärd lätt kan inkorporeras i skolans läroplan.
2017-09-15

Stegräkning motiverar i Nya Zealand

Allmänläkare i Nya Zealand hat tillfrågats om sin syn på stegräkning för patienter.
Ett antal teman framkom. Stegräknare ses som ett motiverande verktyg. Stegräknare ses också som ett självstyrande verktyg där individer kan sätta mål och nå dessa. Läkare som regelbundet själva använder stegräknare ser fördelen i att direkt kunna visa patienten hur mätaren fungerar. Sammanfattningsvis såg läkarna stegräknaren som ett hjälpfullt verktyg – ett verktyg som kan motivera patienten till ökad fysisk aktivitet och som hjälper patienten att bli medveten om sin fysiska aktivitetsnivå.

General Practioners views on the role of pedometers in health promotion.
Patel A, Kolt GS, Schofield GM, Keogh JW.
J Prime Care Health 2014; 6:152-6

Yamax rekommenderas

yamax

Världsledande stegräknare