DIBS kortbetalning

Nyheter RSS för Nyheter

GDPR

2018-06-06

Avhandling om sömn och promenad

Slutsats: En enkel fysisk aktivitets intervention baserad på stegräknare ökade effektivt steg/dag och förbättrade sömnkvaliteten hos tonåringar. Detta har viktiga implikationer för folkhälsa då denna kostnadseffektiva åtgärd lätt kan inkorporeras i skolans läroplan.
2017-09-15

Stegrekommendationer för olika sjukdomstillstånd

Hur många steg per dag kan man förvänta sig i grupper som lever med handikapp eller sjukdom av olika diagnoser?

Expected values for steps/day in special populations.
Tudor-Locke, Washington, Hart. Preventive Medicine 2009: 49; 3-11.

Tidigare har publicerats förväntade steg per dag för olika grupper av friska individer.
Nu kompletteras detta med en uppdatering av förväntade Yamaxsteg per dag i olika grupper med handikapp eller sjukdomstillstånd.
De finns snart i vår stegdagbok.se där du lägger in dina mål.

Förväntat antal steg utgör genomsnitts steg per dag som den aktuella patientgruppen tagit.
Både män och kvinnor har deltagit i studierna. Med några undantag är studierna utförda med Yamax SW 200/ 700 dvs i Skandinavien Keep Walking modell LS2000/ LS700

VIKTIGT..Dessa värden ska inte ses som direkta rekommendationer utan utgör underlag för målsättning, screening och kan användas vid bedömning och uppläggning av interventionsprogram.
Läs mer om dessa sjukdomar på www.fyss.se

Yamax rekommenderas

yamax

Världsledande stegräknare