DIBS kortbetalning

Nyheter RSS för Nyheter

GDPR

2018-06-06

Avhandling om sömn och promenad

Slutsats: En enkel fysisk aktivitets intervention baserad på stegräknare ökade effektivt steg/dag och förbättrade sömnkvaliteten hos tonåringar. Detta har viktiga implikationer för folkhälsa då denna kostnadseffektiva åtgärd lätt kan inkorporeras i skolans läroplan.
2017-09-15

Test av gratis app

Test av gratis app
Som ni vet så är vi ett forskningsbaserat hälsoföretag som tar del av forskning kring stegräkning. Här kommer en artikel som kan vara intressant.

Validitetstest av gratis app i iphone.

Bakgrund: Studien undersökte validiteten hos ipedometer applicationen i iphone som anses kunna mäta fysisk aktivitet.
Metod: 20 studenter bar en iphone (ficka) (höft) (arm) och en stegräknare (SW) samtidigt som de gick på löpband i fyra olika hastigheter 54,67,94 107 m/min. En forskare räknade för hand (TC) (tally count).
Resultat: Correlationer som innefattade iphone var i endast ett fall och en hastighet arm 54 m/min positivt correlerad.
Sammanfattning: Iphone applikationen var inte tillförlitlig för att räkna steg och visade significant lägre steg än stegräknaren (SW) och handräknade steg (TC). Den gratis iphone pedometer applicationen är inget valitt instrument för att mäta fysisk aktivitet.

R. Bergman et al. 2011 J Phys Act Health (in press)

Yamax rekommenderas

yamax

Världsledande stegräknare