DIBS kortbetalning

Nyheter RSS för Nyheter

GDPR

2018-06-06

Avhandling om sömn och promenad

Slutsats: En enkel fysisk aktivitets intervention baserad på stegräknare ökade effektivt steg/dag och förbättrade sömnkvaliteten hos tonåringar. Detta har viktiga implikationer för folkhälsa då denna kostnadseffektiva åtgärd lätt kan inkorporeras i skolans läroplan.
2017-09-15

11-12 års pojkar har minskat sin fysiska aktivitet med 24% sedan 2000. Förändrade vanor på rast och fritid på grund av användandet av smartphones kan ha påverkat resultatet.

På världskongressen för fysioterapeuter WCPT i Singapore presenterades den 4 maj en unik
13 års time trend studie på svenska barns objektivt uppmätta fysiska aktivitet.

De vid tidigare studier positiva resultaten, med internationellt sett höga värden för svenska
skolbarn håller i sig när de gäller årskurs 2 och flickor i årskurs 5. Men för åk 5 pojkarna 11-12 år gamla ses en 24 procentig nergång. Procent som uppnådde den stegrekommendation som är ekvivalent med att nå 60 minuter minst måttlig- intensiv fysisk aktivitet (för pojkar 15000, för flickor 12000 steg/dag) var högre 2013 för båda könen i åk2. För åk 5 sjönk denna andel från 71-61% hos flickor och från 76 till 20% hos pojkar.

Eftersom studien är välkontrollerad vad gäller deltagande skolor, dess upptagningsområde, skolgårdsmiljö, och barnens fritidsaktiviteter så letade forskarna efter något som påverkat sedan 2008, som påverkar i åk 5 men inte i åk 2 och som påverkar pojkars möjlighet till aktivitet mer än flickors. Genom strukturerade och detaljerade observationer av rastaktiviteter (Kidscape projektet 2013) fann forskarna att användandet av smartphones under rasten absorberade intresse. 100% av pojkarna hade fri tillgång till sina smartphones. Enligt Statens Medieråd var andelen pojkar och flickor i 11-12 års ålder som tillbringade mer än 3 timmar om dan på nätet ca 22 respektive 4%.

Yamax rekommenderas

yamax

Världsledande stegräknare