DIBS kortbetalning

Nyheter RSS för Nyheter

GDPR

2018-06-06

Avhandling om sömn och promenad

Slutsats: En enkel fysisk aktivitets intervention baserad på stegräknare ökade effektivt steg/dag och förbättrade sömnkvaliteten hos tonåringar. Detta har viktiga implikationer för folkhälsa då denna kostnadseffektiva åtgärd lätt kan inkorporeras i skolans läroplan.
2017-09-15

Produkter   » Litteratur » Produkt

Fysisk aktivitet och Fysisk självkänsla

Fysisk aktivitet och Fysisk självkänsla

Anders Raustorp, docent i sjukgymnastik, forskare och lärare i hälsopromotiv fysisk aktivitet vid Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet i Kalmar. Anders Raustorp är starkt involverad i implementering av fysisk aktivitet, dels i utvecklandet av Fysisk aktivitet på recept, dels som föreläsare i frågor som rör fysisk aktivitet och hälsa. Han har medverkat till att publicera internationella steg per dag rekommendationer och är en auktoritet inom stegräknarforskningen.
 
Boken Att lära fysisk aktivitet blev en succé när den kom, dels för att den belyste forskningsbakgrunden till den då nya synen på fysisk aktivitet, men också för att den visar på tänkbara pedagogiska konsekvenser av detta nya synsätt för olika yrkesgrupper.
 
Sedan 2012 ska man inom hälso- och sjukvården arbeta evidensbaserat, enligt Socialstyrelsens riktlinjer för främjande av levnadsvanor med alla patienter. När det gäller levnadsvanan fysisk aktivitet så är Fysisk aktivitet på recept (FaR©), med tillägget stegräknare, den metod som har lyfts fram. Förutom sjukvårdspersonal så behöver exempelvis våra sjukgymnastelever, deltagare i FaR© utbildningar, personliga tränare och hälsocoacher, mer kunskap om fysisk självkänsla och evidensbaserad stegräkning. Därför varvas i boken teori med praktiska exempel
och metodiska resonemang.
 
Det är vår förhoppning att boken fortsatt ska fylla ett behov på idrottslärarutbildningar, sjukgymnastutbildningar men också inom idrottsrörelsens utbildningar och i FaR© relaterade utbildningar inom hälso och sjukvården.

 

Författare: Anders Raustorp

ISBN 978-9189040-81-6

 


Artnr: Benämning: Lager: Pris: Storlek: Antal:
Inga artiklar motsvarar dina val

Tillbaka

Yamax rekommenderas

yamax

Världsledande stegräknare